کانال های سنگر
شما رو به روي اين ماشين ها كانال هايي را مي بينيد كه اين كانال ها به سبك قديم در دوران دفاع مقدس بازسازي شده اند ، كه اين كانال ها را رزمندگان براي اتصال به سنگر ها و مقرها در منطقه ايجاد كرده بوده اند مانند كانال هاي مناطق كوشك ، خرمشهر ، شلمچه و اطراف آبادان.
در كنار كانال ها سنگرهاييي به شكل قرارگاه مركزي كربلا اينجا بازي شده اند كه روي آنها نخل هاي سوخته ي بي سري را مشاهده مي كنيد كه از نخل هاي قديمي شهر خرمشهر هستند.
در دوران دفاع مقدس اكثر نخل هاي خرمشهر بر اثر تركش و خمپاره هاي دمشن از بين رفتند و نابود شدند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر