پاکسازی شهر
در اينجا تصويري از پاكسازي شهر از مين هاي كپسولي مي بينيد كه عراقي ها هنگامي كه خانه هاي مردم را صاف كرده بودند جاي آنها و اطراف شهر مين كاشته بودند كه بچه ها بعد از فتح خرمشهر مشغول به پاك سازي شهر هستند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر