ورودی حسینیه
این سنگر نمونه‌ای بازسازی شده سنگر رزمندگان در دوران دفاع مقدس می باشد، در این سنگر شاهد رزمندگانی هستید که هر کدام مشغول به انجام کارهایی از قبیل دعا وعبادت، تمیز کردن سلاح انفرادی و غذا خوردن هستند. در زمان جنگ برای گرم کردن سنگر و همچنین پخت غذا از والوار استفاده می شده است. در بخشی دیگری از این سنگر رزمنده را می بینید که در حال نوشتن وصیت نامه و آماده شدن برای دفاع از میهن خویش است.
قبل از ورود به مرکز، ترکش های جنگی همچون سندی بر روی دیوارها نقش بستند. قبل از آزادسازی خرمشهر این مرکز توسط نیروهای بعثی اشغال شده بود که با تلاش رزمندگان از جنوب غربی خرمشهر برای به هلاکت رساندن دشمنان این مکان را آتش باران کردند که کماکان آثار آن در گیری و ترکش ها به عنوان یادمان جنگ بر جا مانده است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر