نگار خانه خرمشهر 3
اينجا نگارخانه مركزي مي باشد كه عمده ي تابلو نقاشي هاي دوران دفاع مقدس از نقاشي هاي مختلف كشور در اين قسمت نگهداري مي شوند.
در سال ١٣٧٤ هر هنرمند با مضمون دفاع مقدس١ تا ٣ اثر خود را به اين مرکز اهدا كردند.
ونمونه اي از شهرفرنگ به سبك قديم كه از چهار ديگ مسي ساخته شده است مي بينيم كه تصاويري از دوران دفاع مقدس و داستان شهرخرمشهر در آن نمايش داده مي شود.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر