نخل های سوخته
در این بخش از مرکز فرهنگی دفاع مقدس خرمشهر عکسی از شهر و اشغال خرمشهر مشاهده می کنید. در قسمت روبرویی نیز تصاویری از صدام و بدل وی ميخائيل رمضان وجود دارد که همواره به جای صدام در مناطق عملیاتی حضور پیدا می‌کرد. در تصاویر دیگر موجود شاهد خوشحالی نیروهای مزدور عراقی هستید؛ افرادی که با سنگرگیری در خانه‌های مردم بی گناه خرمشهر این شهر را به اشغال و تصرف خود درآورده بودند. در بررسی های بعمل آمده اسنادی از نیروهای بعثی از جمله کارت های شناسایی و وسایل انفرادی نیروهای بعثی یافت شده است.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر