ماکت عملیاتی بیت المقدس
ماکت عملیاتی بیت المقدس
در اين بخش از موزه دفاع مقدس خرمشهر ماكت عمليات بيت المقدس و تابلو عمليات هاي (الي بيت المقدس) ، ( آزاد سازي خرمشهر) ، (فتح المبين) ، (طريق القدس) و عمليات ثامن الائمه (شكست حصر آبادان)به چشم ميخورد.

ماكت عمليات بيت المقدس عكس ماهواره اي بخشي از عمليات بيت المقدس به مساحت تقريبي ٥ هزار متر مربع شامل جنوب غربي اهواز تا هويزه ، منطقه شرق تا غرب كارون تا محدوده خرمشهر است.

در بخش ديگري از اين غرفه فرماندهان شهيد سپاه خرمشهر به چشم ميخورد. غرفه اي كه در آن اسنادي از شهيدان عبدالرضا موسوي ، جهان آرا و شهيد حسين افشردي معروف به حسن باقري ، جواني كه عمليات بيت المقدس را طراحي كرد وجود دارد.
مين هاي ضد خودرو ، ضد تانك و وسايل نظامي نيز در اين غرفه موجود است.

محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر