غرفه شهید محمد جهان آرا
در اوّلين سالن مرکز فرهنگی خرمشهر ، ويترين شهيد سردار سرلشكر پاسدار محمد علي جهان آرا به چشم ميخورد كه داخل آن لباس فرم قديمي سپاه ، عكس هاي شهيد ، زدنگي نامه و وصيت نامه شهيد وجود دارد. يكي از فرماندهان شكست حصر آبادان در ٥ مهر سال ١٣٦٠ بنام عمليات ثامن الائمه مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر