غرفه شهید صیاد شیرازی
اين غرفه مربوط به سپهبد شهيدصياد شيرازي يكي از فرماندهان دلاور ارتش جمهوري اسلامي ايران است ، كه نقش مهمي در دوران دفاع مقدس و در منطقه ي كردستان داشته است.
شهيد صياد شيرازي كه توسط بني صدر رئيس جمهور وقت آن زمان از ارتش عزل شده بود ، بعد از قائله ي كردستان به دستور امام خميني(ره) به فرماندهي كل ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب و راهي مناطق عملياتي جنوب شد.
شهيد صياد شيرازي به همراه شهيد باقري يكي از طراحان عمليات فتح خرمشهر بوده است و نقش بسزايي در فتح خرمشهر داشته است. و بعد از ايام دفاع مقدس توسط منافقان به شهادت مي رسد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر