غرفه بهروز مرادی
در غرفه ي بعدي مقاومت ، شما تصاويري از مقاومت خرمشهر را مي بينيد.
تصاويري از نيروها كه كوچه به كوچه از خرمشهر دفاع ميكردند. همچنين تابلوي نقاشي شهيد جهان آرا و تصوير شهداي خانواده پورحيدري و خياط زاده را شما مشاهده مي كنيد.
در سمت ديگر شهيد هنرمند بسيجي ، سردار بهروز مرادي كه يكي از نيروهاي فعال در مقاومت و فتح خرمشهر بودند كه شما نمونه اي از تابلوي نقاشي و دست نوشته هاي شهيد را مي بينيد كه نوشته اند به خرمشهر خوش آمديد ، اين شهر به خون شهدا آغشته است با وضو وارد شويد كه نمونه هايي از آثار اين شهيد مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر