غرفه آزاد سازی خرمشهر
وارد غرفه عمليات الي بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر مي شويم.
اين عمليات ١٠ ارديبهشت آغاز شد و ٣ خرداد پايان يافت كه ٢٣ شبانه روز طول كشيد تا نيروها وارد خرمشهر شدند.
در اينجا يكسري از آثار شهداي آزادسازي خرمشهر چيدمان شده است .
نظير شهيد بيژن طالبي ، شهيد احمدرضا باقري ، شهيد رحيم نصاري ، شهيد شريف عبيدي و جانباز شهيد هاشم نورزي ، جانباز ٧٠٪؜ كه چند سال پيش به درجه ي رفيع شهادت رسيدند و همچنين شهيد عبدالناصر مجتهدزاده يكي از رزمندگان خرمشهر مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر