عملیات بیت المقدس
وارد غرفه ي عمليات بيت المقدس مي شويم كه در اينجا تصاويري از اين عمليات را مشاهده مي كنيد.
تصويري از ١٩ هزار اسير عراقي كه در عمليات فتح خرمشهر اسير نيروهاي ايران شدند را مي بينيد كه عراقي ها در آن عمليات ١٦/٥٠٠ نفر تلفات دادند.
همچنين تصويري از رزمندگان ايراني را مي بينيد كه بر خلاف عراقي ها مشغول مداوا و آب دادن به نيروهاي بعثي هستند.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر