شهدای تکاوران
اين غرفه مربوط به شهداي مقاومت خرمشهر مي باشد .
شهيد قندهاري ، شهيد بسكوك ، شهيد عيدي از جمله شهدايي بودند كه در فتح خرمشهر حضور داشتند.
همچنين شما نمايي از گلدسته گلوله خورده مسجد جامع خرمشهر را مي بينيد و عكس از راه آهن خرمشهر كه در زمان جنگ منهدم شد و در تصوير ديگر عكسي از بمباران شهر را مشاهده مي كنيد.
رو به رو غرفه ي شهداي تكاوران نيروي دريايي خرمشهر (شهداي كلاه سبز) است كه نقش مهم و فعالي در دفاع و فتح خرمشهر داشته اند كه شهداي بسياري هم تقديم كرده اند.
ما بقي بمب هاي خوشه اي اهدايي از كشورهاي غربي نظير آمريكا و انگليس و فرانسه و شرقي نظير روسيه به عراق بوده است
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر