شهدای ارتش
اين غرفه مربوط به شهداي نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران است كه نقش به سزايي در دفاع از خرمشهر داشتند.
آثار و اسناد به جامانده از شهدا و همچنين تصاويري از رزمندگان در حين دفاع از خرمشهر نيز در اين بخش وجود دارد.
به خصوص شهيد ١٣ ساله ، بهنام محمدي.
تصاوير فرماندهان دفاع خرمشهر ، شهيد جهان آرا و همرزمان شهيد قبل از آغاز عمليات شكست حصر آبادان مي باشد.
يكي از سلاح هاي ممنوعه اي كه رژيم بعث در زمان جنگ از آن استفاده ميكرد ، بمب خوشه اي بود كه دمچه آن به عنوان سندي از جنايت در بخشي از اين غرفه نگهداري مي شود.
آخرين بخشي كه در اين غرفه به چشم ميخورد لوازم به جا مانده از شهيد محمد افزون شامل دوربين ، لباس ها و لنز تركش خورده مي باشد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر