سنگر نیروهای بهداری
اين سنگر ، نمايي از سنگر بهداري رزمي مي باشد كه در عمليات هاي مختلف نيروهاي بهداري در آن فعاليت داشتند.
در اينجا يك سري از لوازم نظير كلاه خود ، برانكارد ، لباس هاي رزمندگان ، بادگيرهاي شيميايي را مي بينيد و همچنين جعبه كمك هاي اوليه كه در اطراف اين سنگر است و معمولاً هر رزمنده يك جعبه كمك هاي اوليه در فانوسخه براي امداد شخصي همراه داشته است.
اين سنگر به ياد امدادگران و بهداراني كه در دوران دفاع مقدس حضور داشتند ساخته شده است و تمامي اين آثار مربوط به يكي از سنگرهاي منطقه عملياتي شلمچه است كه از استخوان يكي از شهدا كه در حين تفحص روي برانكارد پيدا شده در اينجا محافظت مي شود.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر