جشن پیروزی خرمشهر
در اين قسمت تصاويري از ظهر سوم خرداد ماه سال ١٣٦١ ، جشن پيروزي و پايكوبي رزمندگان اسلام در اطراف مسجد جامع خرمشهر را مي بينيد ، همچنين تصاويري از قرارگاه عملياتي رزمندگان در حين عمليات الي بيت المقدس ، آزاد سازي خرمشهر مشاهده مي كنيد.
محوطه موزه
سنگر عشاق
شهدای گمنام
ورودی موزه
نگار خانه موزه
میدان روایتگری
آزاد سازی خرمشهر
اشغال خرمشهر
شهدای خرمشهر
مقاومت خرمشهر